Skip to main content

Suomalaisessa urheilussa riittää työtä ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Ihmisoikeudet kuuluvat urheilun ytimeen. Tule osaksi muutosta. Myös Urhea-halli Oy on mukana maanantaina käynnistyvässä Ihmisoikeusliiton valtakunnallisessa Älä riko urheilua -kampanjassa.

Kampanjan tavoitteena on herättää laajaa keskustelua ihmisoikeuksista suomalaisen urheilun ja liikunnan kaikilla tasoilla sekä kannustaa urheilun toimijoita entistä tehokkaampiin toimiin ihmisoikeuksien edistämiseksi.

Tutustu kampanjaan Ihmisoikeusliiton sivulla

Urheilu on rikki, jos lapsen oikeuksia ei turvata, sen areenoja rakennetaan ilman ihmisoikeuksia, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt eivät voi urheilla omana itsenään, urheilijoiden sanan- ja mielipiteenvapautta rajoitetaan, rasismiin ei puututa järjestelmällisesti kaikessa toiminnassa, sukupuolten tasa-arvo ei toteudu, sen parissa ei puututa häirintään ja väkivaltaan kaikissa tilanteissa tai vammaisilla ihmisillä ei ole yhdenvertaista mahdollisuutta urheilla.

#ÄläRikoUrheilua