Skip to main content

Asiakastyytyväisyys Urhea-hallissa huippuluokkaa

Urhea-hallilla toteutettiin syksyn aikana Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijan Meri Hoffrénin toimesta kysely koskien asiakastyytyväisyyttä. Kyselyn rakentaminen ja toteuttaminen olivat osana Hoffrénin opinnäytetyötä, ja siihen vastasivat Urhea-hallin palveluja käyttävät urheilijat ja valmentajat syys-lokakuun aikana.

Kyselystä kävi ilmi, että asenteet ja mielipiteet uutta Urhea-hallia kohtaan ovat erittäin positiivisia. Kiitosta tuli paljon uusista upeista tiloista ja henkilökunnan ystävällisyydestä. Myös hallin siisteys nousi erittäin positiivisena seikkana sekä se, että Urhea-halli tarjoaa kaikki palvelut urheilijalle saman katon alta. Kyselyn tulokset hohkasivat erinomaista ja urheilullista yhteishenkeä Urhea-hallin seinien sisällä.

Positiivisia asioita Urhea-hallista sydämenmuotoisessa kuvassa. Esimerkiksi: "hienot tilat" "koripallosali" "katto on oikean korkuinen lajilleni" "uusi ja hieno" "hallissa ei kaiu"

Asiakastyytyväisyyskyselyssä nousi esiin lukuisia asioita, joiden vuoksi asiakkaamme ovat tyytyväisiä harjoitustiloihinsa. Kuva: Meri Hoffrén

Opinnäytetyön tekemisestä aito hyöty Urhea-hallille

Hoffrén oli tyytyväinen asiakastyytyväisyyskyselyn kehitysprosessiin. ”Kyselyn toteuttaminen onnistui hyvin ja tulokset olivat upeat. Tuloksia analysoidessa oli mukavaa huomata positiivinen asenne ja Urhea-hallin palveluja käyttävien hyvät kokemukset tiloista.”

Positiivisista tuloksista kieli kyselyn avulla selvitetty Net Promoter Score (NPS), jonka lukema Urhea-hallilla urheilijoiden ja valmentajien osalta osoittautui olevan 81. NPS-luku ilmoitetaan asteikolla -100 – 100 ja se saadaan kysymällä esimerkiksi ’Kuinka todennäköisesti suosittelisit Urhea-hallin palveluja muille?’. Vastaus kysymykseen ilmoitetaan asteikolla 0-10 ja lukema saadaan suhteuttamalla vastauslukuja keskenään.

Urhea-hallin asiakaspalvelutiski, jonka takana on kolme asiakaspalvelijaa. Seinällä iso valokyltti, jossa lukee Urhea.

Meri Hoffrén (keskellä) suoritti ammattikorkeakouluopintoihinsa liittyvän työharjoittelun Urhea-hallissa syksyllä 2021.

Hoffrénin kehittämää asiakastyytyväisyyskyselyä tullaan hyödyntämään Urhea-hallin toiminnassa vastedeskin. ”Upea NPS-luku toimii mainiona mittarina esimerkiksi oman toiminnan kehityksen seurannassa sekä vertailukohteena muiden alan toimijoiden lukuihin”, kuvailee Hoffrén.

Hoffrénin mukaan kyselyn tarkoitus oli myös kerätä käyttäjiltä palautetta myös siitä, miten aivan uusia tiloja voidaan vielä parantaa viimeistelyn ollessa vielä käynnissä. Asiakkaiden ajatuksia saatiinkin kyselyn perusteella hyvä määrä ja palautteita on pyrittykin jo huomioimaan Urhea-hallin tilojen kehityksessä.

Asiakaspalvelutyötä urheilun ytimessä

Hoffrén näki työharjoittelujaksonsa aikana Urhea-hallin ensimmäiset kuukaudet aitiopaikalta. ”Yhteenvetona voisi sanoa, että mahtavaa palautetta ja upeaa toimintaa. Urhea-hallin asiakaspalvelupisteellä työharjoittelun suorittaneena voinkin kokemuksesta todeta, että urheilijoiden ja valmentajien toiveet ja niihin vastaaminen oli tärkeintä ja asiakaspalvelua tehtiin suurella sydämellä. Hienoa ja jatkakaa samaan malliin! Myös siivoustiimille paljon kiitosta upeasta panoksesta siivouksen suhteen ja nopeasta reagoinnista tarvittaessa.”

Kiitos Meri panoksestasi Urhea-hallin toiminnan käynnistämisessä!