Urhea-hallin järjestyssäännöt  

Yleiset säännöt

Urhea-halli on ennen kaikkea kilpa- ja huippu-urheilijoiden arkiharjoittelukeskus. Pääkaupunkiseudun seurat käyttävät hallia iltaisin ja viikonloppuisin ensisijaisesti huipulle tähtäävien nuorten harjoitteluun.  

Haluamme taata kaikille hallissa harjoittelurauhan hyvässä ja turvallisessa ympäristössä ilman kiusaamista tai epäasiallista käyttäytymistä. Kannustamme jokaista huomioimaan myös toiset hallin käyttäjät ja edistämään yhteisöllisyyttä esimerkiksi tervehtimällä muita kampuksella kävijöitä. 

Henkilökunnan antamia järjestystä ja turvallisuutta koskevia ja muita ohjeita on ehdottomasti noudatettava. Henkilö tai yhteisö, joka rikkoo järjestyssääntöjä tai muita ohjeita, voidaan määrätä poistumaan liikuntapaikalta ja häneltä/siltä voidaan kieltää liikuntapaikkojen käyttö määräajaksi tai toistaiseksi. 

Kulku hallissa

Jokaisella hallin käyttäjällä tulee olla henkilökohtainen kulkukortti, jota ei voi lainata muille. Kulkukortti toimii hallissa tuntia ennen harjoitusvuoroa ja tunnin harjoitusvuoron jälkeen. Kulku halliin tapahtuu vain aulan porttien kautta, yksi henkilö kerrallaan. Urheilutiloihin kuljetaan pukuhuoneiden kautta.   

Hallista poistutaan aina aulaporttien kautta. Hätäpoistumistiet on tarkoitettu vain hätätilanteisiin.  

Valmentajat hakevat harjoituksiin saapuvat lapsiryhmät hallin aulasta harjoitusvuorolle, vanhemmilla (paitsi joukkueenjohtajat) ei ole pääsyä halliin. 

Urhea-halli voi laskuttaa vartijakäynnin turhista hälytyksistä.  

Henkilökohtaiset tavarat

Harjoitusvuorolle tultaessa henkilökohtaiset tavarat viedään säilytyslokeroon harjoitusvuoron ajaksi, niitä ei voi jättää pukuhuoneeseen. Urhea-halli ei vastaa pukuhuoneista mahdollisesti kadonneista tavaroista. 

Henkilökohtaisia tavaroita ei voi jättää halliin yöksi, ei pukuhuoneeseen eikä säilytyslokeroon.  

Tilojen käyttö

Harjoitusryhmälle varattu tila on vakiovuorolla tai lisävuorolla ryhmän käytössä. Harjoittelutiloissa tulee käyttää vain niille sopivia välineitä ja jalkineita.  

Kaikki tilat tulee pitää siistinä. Välineitä ei saa siirtää toiseen tilaan ilman hallin henkilökunnan lupaa. Harjoituksen jälkeen välineet tulee aina palauttaa paikalleen, jotta seuraavan käyttäjän on hyvä tulla tekemään harjoituksensa ja jotta tila voidaan siivota päivittäin. Harjoitusvuorolla vastuussa oleva valmentaja vastaa tilojen siisteydestä ryhmänsä harjoituksen päättyessä. 

Hallin käytävät ja hätäpoistumistiet pidetään vapaina tavaroista. 

Yleisharjoittelutila –1-kerroksessa

Vakiovuoroja käyttävät ryhmät saavat käyttää vapaasti -1-kerroksen yleisharjoittelutilaa ennen harjoituksia ja harjoitusten jälkeen ryhmän alku- ja loppuverryttelyyn valmentajan johdolla. Tilan välineistö on suunniteltu käyttäjille juniori-iästä ylöspäin, pikkulapsia ei voi päästää tilaan turvallisuussyistä.  

Vanhempi-lapsiryhmät tekevät yhteisen lämmittelyn lapsen kanssa oman vuoronsa tiloissa. Tällöin vanhemmalla ei ole oikeutta mennä tekemään yleisharjoittelutilaan esim. omaa saliharjoitustaan. 

Voimaharjoittelutilan käyttö

Voimaharjoittelutilassa seurat saavat harjoitella vakiovuoroilla valmentajan johdolla. Ikäraja voimaharjoittelutilaan on 15 vuotta. Voimaharjoittelutilan käyttäjät voivat myös käyttää -1 krs yleisharjoittelutilaa, jos voimaharjoittelutila on täynnä. 

Areenan parven käyttö verryttelyyn

Koripalloilijat voivat käyttää areenan parvea alku- ja loppuverryttelyyn. 

Lemmikit

Lemmikkieläinten tuominen Urhea-halliin on kielletty, sillä haluamme mahdollistaa myös eläimille allergisten henkilöiden harjoittelun hallissa. Mahdollisen opaskoiran osalta tulee olla yhteydessä asiakaspalveluun etukäteen. 

Urheiluvälineet

Välineitä ei saa siirtää toiseen tilaan ilman hallin henkilökunnan lupaa. Harjoituksen jälkeen välineet tulee aina palauttaa paikalleen, jotta seuraavan käyttäjän on hyvä tulla tekemään harjoituksensa ja jotta tila voidaan siivota päivittäin. Harjoitusvuorolla vastuussa oleva valmentaja vastaa tilojen siisteydestä ryhmänsä harjoituksen päättyessä. 

Mikäli jostain tilasta puuttuu jotain välineitä, jotain rikkoontuu tai on rikki, niistä tulee ilmoittaa välittömästi omalle valmentajalle tai hallin asiakaspalveluun.  

Korvausvelvollisuus

Jos asiakas vaurioittaa tahallisesti hallin kalustoa, kiinteistöä tai irtaimistoa, hän on velvollinen korvaamaan vahingon täysimääräisesti. 

Arvoesineet ja löytötavarat

Arvoesineet kannattaa jättää kotiin. Jos tiloihin kuitenkin tuodaan arvokkaita tavaroita, ne kannattaa laittaa harjoitusten ajaksi omaan säilytyskaappiin. Urhea-halli ei vastaa asiakkailta hallissa mahdollisesti kadonneesta omaisuudesta. 

Löytötavaroita voi kysyä asiakaspalvelusta. Löytötavaroita säilytetään 3 kk.  

Kuvaaminen

Kuvaaminen Urhea-hallissa on kielletty ilman lupaa. Kuvaamiskielto ei koske omia valmennustilanteita eikä kilpailu- ja ottelutapahtumia. 

Päihteet, doping-aineet

Tupakointi on kielletty Urhea-hallissa ja sen läheisyydessä.  

Päihteiden käyttö on Urhea-hallissa ja sen piha-alueella on kielletty. Mikäli hallissa on päihtynyt henkilö, joka aiheuttaa häiriötä, siitä kannattaa ilmoittaa henkilökunnalle.  

Urhea-halli on doping-vapaa alue eikä minkäänlaisten dopingaineiden tai –menetelmien käyttö kampusalueella ole sallittua. Urhea tekee tiivistä yhteistyötä Suomalaisen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa.