Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhea on noussut nopeasti valtakunnallisesti merkittävimmäksi urheiluakatemiaksi. Akatemian piirissä on n. 5600 urheilijaa, 2000 valmentajaa, 60 koulua ja 25 lajiliittoa. Suomen Olympia- ja Paralympiajoukkueissa sekä monien lajien maajoukkueissa Urhean urheilijat ovat iso osa joukkueita.

Urhea on noussut johtavaan asemaan tekemällä yhteistyötä, luomalla laajan verkoston ja yhdistelemällä pääkaupunkiseudun voimavaroja. Urhean ansiosta pääkaupunkiseudulle on syntynyt ainulaatuinen urheilun, opiskelun ja urheiluosaamisen keskus. Urheiluakatemian taustalla toimii Urhea-säätiö, jonka perustajajäseninä ovat muun muassa Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Suomen Olympiakomitea. Mukana on myös alueen korkeakouluja ja muita oppilaitoksia.

Nyt on aika ottaa seuraava askel ja rakentaa pääkaupunkiseudulle valtakunnallinen Olympiavalmennuskeskus, jonka sydän on monilajinen Urhea-halli. Kansainvälisen tason olosuhteet ja osaaminen nostavat Helsingin eurooppalaisen urheilun kartalle. Samalla kampuksella yhdistyvät urheilu, koulutus, tutkimus, terveydenhuolto ja asuminen. Kaikki tämä keskellä Helsinkiä!

URHEILUHALLI

Urhea-hallin pinta-ala reilut 14 000 m2. Urheilutilat toteutetaan pääosin kolmeen kerrokseen. Ensimmäiseen kerrokseen sijoitetaan yleis- ja voimaharjoittelusali, miesten ja naisten telinevoimistelu sekä yleisurheilualue. Toiseen kerrokseen tulee judo- ja painisali sekä juoksusuora ja peilisali. Kolmanteen kerrokseen tulee tilat koripallolle sekä rytmiselle ja joukkuevoimistelulle. Pukuhuonetiloja tulee olemaan kaikissa kerroksissa. Neljänteen kerrokseen tulee fysioterapiatiloja ja peilisaleja. Viidenteen kerrokseen tulee lääkäri- ja testausasema sekä kuudenteen kerrokseen toimisto- ja kokoustiloja.

MÄKELÄNRINTEEN LUKIO

Mäkelänrinteen lukion koulurakennuksen laajennukseen tulee lisää monikäyttöisiä opetustiloja, jotka mahdollistavat monimuotoiset opetusmenetelmät. Lisäksi laajennusosaan tulee uusi keittiö sekä lähes 400 hengen kouluravintola. Uusi sisääntuloaula palvelee niin koulua, urheiluhallia kuin asuinkerrostaloakin.

ASUINKERROSTALO

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas rakentaa kampukselle kahdeksan kerroksisen asuintalon, johon tulee yksiöitä, kaverikaksioita ja neljän hengen soluja opiskeleville urheilijoille. Asuinkerrostaloon tulee myös yhteistiloja, sauna- ja kerhotilat sekä pesula.

MUUT URHEILUTILAT

Kampuksella sijaitsee myös Mäkelänrinteen Uintikeskus, joka palvelee uintilajeja. Uintikeskuksessa on myös suuri tuhannen neliön palloilusali, peilisali, voimaharjoittelutilat sekä juoksusuora. Kampuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee myös jalkapallokenttiä.

URHEA-KAMPUKSEN TOIMINTAIDEA

URHEA-KAMPUKSEN TOIMINTAIDEA Urhean tavoitteena on rakentaa pääkaupunkiseudulle Olympiavalmennuskeskus yhdessä Suomen Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön kanssa. Suomen Olympiakomitea on kirjannut toimintasuunnitelmaansa valtakunnallisen Olympiavalmennuskeskuksen muodostamisen pääkaupunkiseudulle. Urhea-halli, asuntola ja koulun lisätilat vahvistaisivat merkittävästi tätä kehitystä. Hallin on tarkoitus toimia monilajisena urheilun ja liikunnan harjoitteluhallina, jonka muunneltavat tilat tarjoavat harjoittelumahdollisuuden useiden eri lajien harrastajille. Lisäksi halliin tulisi urheilijoiden terveydenhuoltoa ja palautumista edistäviä tiloja ja toimintoja. Kampus tehostaisi merkittävästi akatemiaurheilijoiden arkea. Se mahdollistaisi päivittäisharjoittelun, opiskelun sekä asiantuntijaverkoston keskittämisen yhdeksi helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Kampus tehostaisi merkittävästi urheilijoiden ajankäyttöä. Hallin myötä matkustaminen vähentyisi ja säästetty aika voitaisiin käyttää harjoitteluun, opiskeluun tai lepoon. Kampuksen ja hallin yhteyteen rakennetaan tiloja, jotka palvelevat kouluaikana Mäkelänrinteen lukion ja muiden oppilaitosten, kuten Helmi Liiketalousopiston, toimintaa. Lukion ruokailu, opetus sekä toimistotilat ovat tällä hetkellä ahtaat oppilaitoksen tarpeisiin nähden. Tavoitteena on jatkossa tarjota paremmat mahdollisuudet myös urheilun ja ammattikoulutuksen yhdistämiseen. Monipuoliset tilat mahdollistavat urheilijoiden kesäopetuksen, joka entisestään lisää urheilevan nuoren opintojen joustavuutta. Kampukselle tulee tilat etäopiskeluun, jolloin esimerkiksi korkeakouluissa opiskelevien urheilijoiden on mahdollista opiskella itsenäisesti harjoitusten välillä. Hallin yhteydessä olevat majoitustilat mahdollistavat eri lajien leirityksen ja näin loma- ja viikonloppuajat voidaan hyödyntää eri lajien leirityskäyttöön. Iltaisin ja viikonloppuisin keittiö- ja ruokalatilat palvelevat hallissa harjoittelevia ja leireileviä urheilijoita. Luokka- ja opetustiloja voidaan käyttää koulutus- ja kokoustiloina. Kampuksen toimintaideana on näkemys julkisten tilojen monikäyttöisyydestä. Lukion ja urheilulukion opiskelijat, akatemiaurheilijat sekä muut liikkujat täyttävät hallin tehokkaasti niin arkipäivinä kuin viikonloppuina. Koulujen lomakausina ja viikonloppuisin tiloja käyttävät eri lajiliitot tai seurat omiin leirityksiinsä, luentoihin, seminaareihin sekä muihin urheilua tukeviin tarkoituksiin. Koulun ravintola tarjoaa ruokapalveluita koko kampukselle aamusta iltaa ja ympäri vuoden. Opiskelija-asuntolaan suunniteltu asuntolatoiminta mahdollistaa leiritykset kampuksella ja tuo näin lisää käyttäjäkuntaa.

SEUDULLINEN JA VALTAKUNNALLINEN MERKITTÄVYYS

SEUDULLINEN JA VALTAKUNNALLINEN MERKITTÄVYYS Monilajiselle urheilun harjoitteluhallille on erittäin suuri tarve ja sen merkitys pääkaupunkiseudun urheilulle on kiistaton. Hallin yhteyteen rakentuvat ruokailu-, majoitus- ja opiskelutilat tekevät hallista ainutlaatuisen kokonaisuuden koko Suomessa. Koska kampus sijatsee keskellä pääkaupunkia erinomaisten kulkuyhteyksien päässä, sillä on erittäin suuri valtakunnallinen merkitys suomalaiseen kilpa- ja huippu-urheiluun. Lentokentän läheisyys tekee siitä myös kansainvälisesti merkittävän urheilukeskittymän. Olympiakomitean Huippuurheiluyksikön, lajiliittojen ja oppilaitosten yhteistyö kampuksella lisää sen valtakunnallista merkittävyyttä Korkeatasoinen osaaminen, erinomaiset tilat sekä helpot kulkuyhteydet tuovat kansainvälisiä joukkueita leireilemään Suomeen. Henkilöstössä on jatkossa suomalaisten huippuasiantuntijoiden lisäksi myös useita ulkomaalaisia osaajia. Paikallisesti kampus vahvistaa seuratoimintaa ja siitä tulee alueellinen verkoston keskus; metropolialueen urheilun keskus, joka palvelee eri-ikäisiä ja eritasoisia urheilijoita.