Skip to main content

Seuratapaamisessa keskustelua ja kehitysideoita 

Urhea-hallin ensimmäinen seuratapaaminen järjestettiin maanantai-iltana 13.6. Tapaamiseen osallistui edustajia eri asiakasseuroistamme. Tapaamisen tavoitteena oli jakaa kokemuksia Urhea-hallin ensimmäisestä toimintavuodesta, kuulla kehitysehdotuksia ja palautetta hallin toiminnasta sekä edistää verkostoitumista yli seura- ja lajirajojen. 

Seuroilta tuli kiitosta hallin hyvistä tiloista ja erityisesti niiden siisteydestä, jonka ansiosta harjoituksiin on aina mukava tulla. Helsingin Paini-Miesten puheenjohtaja Hanna Mykkänen mainitsi siisteydestä esimerkin, että Urhea-vuoden aikana jalkasilsaongelma on melkein hävinnyt. Aiemmin sitä esiintyi kuusi kertaa vuodessa. 

Urhea-hallin asiakaspalvelupäällikkö Sandra Coloman mukaan oli erittäin mukavaa tavata seurojen yhteyshenkilöitä kasvotusten, kun asioita hoidetaan pääosin sähköpostin välityksellä. Hallin näkökulmasta katsottuna yhteistyö seurojen kanssa toimii hyvin. “Koitamme parhaamme mukaan kehittää vielä toimintatapoja ja käyttäjien viihtyvyyttä hyvien kehitysideoiden myötä.”